Waarom NU het moment is om te investeren in energieopslag 

Voor logistieke (vastgoed) ondernemers die duurzaam willen door ontwikkelen

Netcongestie is steeds vaker een strop voor bedrijven die willen verduurzamen. Afgelopen week werd bekend dat ook in Brabant en Limburg voorlopig een stop komt op aanvragen voor nieuwe aansluitingen op het net. In Amsterdam zijn al voorbeelden bekend van bedrijven die pas in 2028 aangesloten kunnen worden. De verwachting is dat dit op steeds meer plaatsen zal gebeuren. Hoog tijd dus voor een andere benadering van het energie vraagstuk. 

Wil je in Nederland verder doorgroeien of verduurzamen, dan zal er serieus moeten worden gekeken naar de mogelijkheid voor een grote batterij in combinatie met zonnepanelen. Daarbij wordt slim omgaan met energieverbruik nóg belangrijker. De ondernemers die dit goed doen, kunnen met de huidige energietarieven, binnen enkele jaren hun investering terugverdienen en zelfs nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. 

Van gas tot erger 

Energie is een politiek beladen onderwerp. Gas uit Groningen en nu uit Rusland zijn taboe. Tegelijkertijd hebben we ook nog altijd een stikstofcrisis, waardoor gasloos (ver)bouwen in een ‘stroom’ versnelling is geraakt. Er ligt een enorme opgave om de uitstoot terug te dringen en tegelijkertijd wel voldoende woningen te bouwen. Daar komt nog bij dat groen opgewekte energie  niet constant beschikbaar is. Soms is er te veel en m.n. in de vroege ochtend te weinig. Daar is het  energienet totaal niet op ingericht. 

Ons energienet werkt eigenlijk net als onze wegen infrastructuur met dal- en spitsuren. Zodra de zon schijnt en de wind waait stroomt het net vol, met als gevolg dat op plekken waar het net overbelast dreigt te worden, PV installaties preventief uitgeschakeld worden en op die momenten dus niet meer terug kunnen leveren en dus ook niets opleveren. Dit gebeurt steeds vaker en op steeds meer plekken. 

Daar komt bij dat de vraag naar nieuwe en steeds grotere aansluitingen zo hard stijgt, dat netbeheerders steeds langere wachttijden hebben voor nieuwe netaansluitingen. Nieuwbouwplannen komen steeds vaker in het gedrang vanwege wachttijden voor aansluiting op het net. De verwachting is dat dit de komende jaren op veel meer plekken tot grote problemen gaat leiden. Dit zorgt voor extra kosten en stagnatie van de verduurzamingsplannen van ondernemers. Maar gelukkig is er een oplossing nabij: de batterij.

Logistiek vastgoed als lokale energiecentrale

 Bedrijven die te maken hebben met netcongestie of geen aansluiting krijgen kunnen twee dingen doen. Alles bij het oude houden of verdiepen in de alternatieven. Het loont echt om een plan op te zetten voor een slimme energiehuishouding. Batterijtechnologie ontwikkelt zich razendsnel en zorgt voor een gouden kans om nieuwe verdienmodellen te realiseren. Voor de logistieke(vastgoed) sector bovendien een extra manier om weer maatschappelijk relevant te worden. Want door beter na te denken over je eigen energiehuishouding en die van je directe omgeving creëer je ruimte op het net en laat je de omgeving meeprofiteren van lokale groene energie op de momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. 

“Batterijtechnologie ontwikkelt zich razendsnel en zorgt voor een gouden kans om nieuwe verdienmodellen te realiseren. Voor de logistieke (vastgoed) sector bovendien een extra manier om weer maatschap pelijk relevant te worden.”

Hoe werkt het? 

Allereerst is een goed inzicht in het eigen energieverbruik en de lokale situatie van het energienet noodzakelijk.  Als er regelmatig sprake is van een overbelast energienet, dan ligt er al snel een goede businesscase voor bijvoorbeeld een ‘smartgrid’ oplossing. Juist op de momenten dat normaal het net vol zit, loont het als energie tijdelijk opgeslagen kan worden. De opgeslagen energie kan in de daluren gebruikt worden voor je (24 uurs) operatie of voor het opladen van je elektrisch aangedreven transportmiddelen en voertuigen of terug worden gegeven aan het net. In de ideale wereld zouden we vervolgens ook een kabel door de grond trekken naar een lokaal productiebedrijf, waterstof tankstation een hotel met snelladers of een naburige woonwijk. Waarom iedereen dit al eens bedacht heeft, maar nog steeds zelden lukt, leest u in het kader. 

Handelen op de onbalansmarkt

Maar ook als je gebouw en operatie relatief weinig energie verbruikt en je de energie niet kan ‘verkopen’ aan de buurman, kan de investering zich toch snel terugverdienen. Dit kan door de overtollig opgewekte energie te verkopen op de onbalansmarkt op een gunstig moment. De meest gunstige momenten zijn vaak in de nacht en vroege ochtend. Er zijn al batterijproducenten die met slimme software en een koppeling met het handelsplatform inspelen op dit soort innovatieve verdienmodellen. Daardoor hoeft de energiemaatschappij minder grijze energie in te kopen en wordt een eigenaar van een batterij en zonnedak, een lokale groene energiecentrale. 

Waarom een integrale en collectieve aanpak bedrijventerreinen niet van de grond komt

De grote ergernis van ondernemers en marktleiders in de PV markt is dat de weg naar energieneutrale bedrijventerreinen nog steeds veel te complex is. Overheid, netbeheerders en leveranciers komen moeilijk tot collectieve oplossingen voor- en met ondernemers. Dit ligt onder andere aan verouderde wet- en regelgeving en de traditionele economische verdienmodellen die gebaseerd zijn op ‘meer’ en niet op ‘slimmer’. Toch liggen er enorme kansen. CBS heeft berekend dat bijna de helft van het totale gasverbruik en een derde van alle energie wordt verbruikt op bedrijventerreinen. Dit vraagt om meer regie en betere coördinatie. Zeker bedrijventerreinen die nu ontwikkeld worden, moeten goed nadenken over de energie infrastructuur. Ieder nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein zou standaard moeten voorzien in een bedrijvennet en een functiemenging tussen logistiek en maakindustrie. Niet alleen voor het opschalen naar circulaire bedrijventerreinen, maar ook door het onderling uitwisselen van energie.